Web Získej

Projekt Získej byl vyvíjen a nadále ho zaštiťuje Národní technická knihovna s podporou Ministerstva kultury. První pilotní provoz byl spuštěn roku 2019.

Jedná se o projekt, který má usnadnit čtenářům meziknihovní výpůjční služby. Systém tohoto projektu je propojen s vyhledáváním patřící Centrálnímu portálu knihoven, www.knihovny.cz. S pomocí tohoto portálu je možné si objednat vybranou knihu do své knihovny, nebo některé v blízkosti mého bydliště a zároveň skrz portál sledovat stav objednávky.

Knihy

Z pohledu čtenáře se jedná v podstatě o jednoduchý postup. Nejdříve je třeba na portálu knihovny.cz vyhledat požadovanou knihu či dokument, o který máte zájem. Poté se přes službu Získej přihlásíte do své knihovny. Vyplníte formulář s vašimi údaji a zaplatíte platební kartou 70 Kč, což je jednotná cena za každou výpůjčku získanou přes tento projekt. V ceně je již započítáno poštovné. Poté můžete stav své objednávky sledovat na webových stránkách knihovny.cz. Jakmile bude kniha k dispozici ve vybrané knihovně, je uživatel upozorněn prostřednictvím emailu a knihu si může vyzvednout. Knihu má poté k dispozici zpravidla na 30 dní, jako běžnou výpůjčku. Poté uživatel knihu či dokument vrátí, a knihovna ji odešle zpět do domovské knihovny.

Je možné, že čtenář nenajde knihovnu, kterou obvykle navštěvuje v nabídce na knihovny.cz. V tom případě, musí zvolit jinou knihovnu.

Klávesnice

Jaké jsou tedy výhody tohoto projektu? Především rychlé a efektivní doručování vybraných titulů, dle potřeb čtenáře a následná možnost sledování objednávky prostřednicím internetu. Výhodou také je, že služba Získej může být zprovozněna v jakékoliv knihovně, jejíž prostředí podporuje základní mezinárodní standarty jako je MARC, NCIP a HTML/CSS, což je dnes běžné v jakékoliv větší knihovně. Dále je to rozšíření celkového portfolia nabízených služeb a rozšířená možnost dostupnosti titulů pro uživatele knihovny. Výhodou je také samostatná webová aplikace s uživatelky velmi příjemným rozhraním. Příjemná je také možnost platby platební kartou, což umožní okamžitou platbu bez prodlev, jako je tomu například u platby převodem na účet. Neméně důležitý je také fakt, že zaměstnanci knihoven, v kterých je tato služba zavedena, procházejí školením, což zajišťuje kvalitní a profesionální služby poskytnuté uživatelům knihoven.