Opce

Určitě jste již někdy slyšeli pojem opce, možná dokonce i ve spojení s obchodováním na burze. Pojďme si přesněji říci co tento pojem znamená.

Co je to opce?

Je to obchodovatelná smlouva, která dává majiteli právo koupit podkladové aktivum za strike cenu. Nejste o moc moudřejší? Pojďme si to říci jednodušeji. Vy jste majitel opce, tedy smlouvy, se kterou můžete obchodovat na burze. Ta Vám dává právo koupit nebo prodat již zmiňované podkladové aktivum. Tím může být akcie, komodita, dluhopis, úroková míra a jiná aktiva jejichž cena se v čase mění. Tato smlouva trvá určitou dobu a vyprší datem expirace, tj. poslední den kdy můžete využít svého práva nakoupit za předem stanovenou cenu (strike cenu). Pointa opcí je tedy v tom, že spekulujete zda ceny podkladových aktiv, jichž se opce týká, půjdou výše nebo níže, než je předem dohodnutá cena (strike cena). Výsledný rozdíl je Váš zisk. Podkladové aktivum, ale nemusíte nakupovat či prodávat. Můžete opci nechat propadnout nebo ji dále obchodovat.

vývoj ceny na trhu

Za to prodávající má povinnost prodat za předem dohodnutou cenu (strike cenu), a za to že tak učiní dostane opční prémii (to jest cena kterou Vy jako kupující opce za ni zaplatíte)

Nejčastějším aktivem bývají akcie. Díky opcím se můžete vyhnout nepříznivým poklesům cen akcií. Akciové opce jsou výhodnější cenově, jelikož kupujete jen právo na zakoupení akcií. Opce Vám dává více možností k obchodování než samotné akcie. A zároveň je menší rizikovost.

nákup opce

Druhy opcí

CALL OPCE – dává majiteli právo v budoucnu nakoupit aktiva za předem dohodnutou cenu

PUT OPCE – dává majiteli právo v budoucnu odprodat aktiva za předem dohodnutou cenu

Dále se dle historie dělí na tzv. evropské (můžete je uplatnit v den expirace) či americké (můžete je uplatnit od data sjednání až po datum expirace). V současné době se na trhu setkáte s oběma druhy.