Ne a ne se rozmluvit!

Jak vaše miminko postupně roste a učí se novým věcem, každý jeho pokrok v tom, co udělá, je pro vás neopakovatelným zážitkem a pýchou, která ve vás vyvolává šťastné pocity. Není se čemu divit, protože se i vy vší silou snažíte o to, abyste mu pomohli naučit ho novým dovednostem a udělat z něho parťáka, se kterým si budete časem o všem povídat.
V některých případech však děti neprojevují žádnou známku k tomu, aby začaly ze sebe vydávat první slůvka nebo i jednoduché věty, díky kterým byste se společně domluvili.
Někdy to chce pouze čas, jindy zase pomoc odborníka nebo změnu v přístupu učení, díky které se vaše dítě konečně rozmluví.
batole v lacláčích

Kdy je už pozdě na to, naučit se mluvit?

Vždy je lepší, když dáte vašemu dítěti dostatek času a budete trpěliví v tom, aby samo rozvíjelo jeho schopnosti a začalo komunikovat. Podstatné je to, abyste na něho nevyvolávali nátlak v podobě příkazů a ponižování, protože v daném věku i když nemluví, naopak všemu rozumí.
•       Po prvním roce jeho života, by mělo samo projevovat známky tvorby prvních slov.
•       Přibližně v roce a půl, by se už měla jeho slovní zásoba rozvíjet a mělo by začít tvořit první krátké a souvislé věty.
•       Kolem druhého roku se zpravidla nejen rozšíří jeho slovník, ale rovněž i zlepší artikulace slov.
Ovšem to jsou pouze přibližné pojmy a věkové hranice, které jsou v tabulkách správného růstů.Ve skutečnosti k samotnému mluvení, každé dítě dospěje v jinou dobu.
koukání se synem do mapy

Jak mu můžete pomoci?

V první řadě byste měli vaše obavy konzultovat s pediatrem. Ten posoudí, jestli je už vhodná doba k tomu, aby projevovalo známky počáteční komunikace. V případě, že se mu nebude něco zdát, vystaví vám žádanku k ušnímu lékaři, který posoudí stav jeho sluchu a rovněž i na kontrolu stavu jeho uzdičky na jazyku, která má v mnoha ohledech na svědomí to, že dítě mluvit nemůže.
Sami mu můžete pomoci k zlepšení jeho mluvení tak, že s ním budete více cvičit a snažit se mu pomalu slova hláskovat a pomáhat, aby po vás opakovalo.Pomoci vám k tomu můžou obrázkové knížky, vydávání zvuků zvířat nebo učení základním pojmů, se kterými denně přichází do styku.