Vyplatí se domácí elektrocentrály


Život bez elektÅ™iny si dnes nedovedeme pÅ™edstavit. Stala se nÄ›Äím, co je pro náš souÄasný život prakticky nezbytné. JistÄ›, hned nám naskoÄí nejrůznÄ›jší přístroje v nemocnicích, které udržují pacienty pÅ™i životÄ› a pomáhají jim se uzdravit. AvÅ¡ak ani doma bychom se bez ní neobeÅ¡li. StaÄí si jen uvÄ›domit, jak nezbytná je pro nás ledniÄka a mrazák.

OvÅ¡em jako za mnoho dalších vÄ›cí, i za elektÅ™inu je potÅ™eba platit. JistÄ›, záleží jen na nás, jakého dodavatele zvolíme, avÅ¡ak peníze od nás budou požadovat vÅ¡ichni. Otázkou pouze je, jak vysoká tato Äástka bude, a jaké konkrétní služby za ni dostaneme, a také jak spolehlivé.

elektrina1

To se samozÅ™ejmÄ› mnoha lidem nelíbí. Proto zaÄali pÅ™emýšlet, zda by si nemohli elektÅ™inu pro svou potÅ™ebu vymýšlet sami. Například do sklepa by se mohla umístit elektrocentrála a malý generátor, Äi na stÅ™echu solární panely.

SkuteÄnÄ›, tento plán vypadá na první pohled výhodnÄ›. Koneckonců, aÅ¥ už zaplatíme za onu elektrocentrálu a její instalaci jakoukoliv Äástku, dříve Äi pozdÄ›ji se nám vrátí. Navíc se nebudeme muset bát, že nám neoÄekávanÄ› vypnou proud. To vÅ¡e zní skuteÄnÄ› skvÄ›le.

elektrina2

AvÅ¡ak, jak už to tak bývá, je zde i háÄek, Äi spíše nÄ›kolik háků. Koneckonců, existuje důvod, proÄ vlastní elektrocentrálu nemá každý dům. Tím prvním problémem je cena a složitost pořízení a instalace. PÅ™eci jen, není to zadarmo, a rozhodnÄ› to není nic snadného.

Dalším, podstatnÄ› vÄ›tším problémem, je výkon, který domácí generátor podává. V mnoha případech totiž nedokáže vyrobit dostateÄné množství elektÅ™iny, aby pokryl veÅ¡keré potÅ™eby domácnosti. StaÄí si totiž jen uvÄ›domit, kolik spotÅ™ebiÄů máme najednou zapnuto – ledniÄku a mrazák, poÄítaÄ, televizi, DVD pÅ™ehrávat a mnohé další. A domácí generátor zkrátka nestaÄí pokrýt spotÅ™ebu.

Dále je zde také nutná údržba a potřebná oprava. Jen málokdo z nás má znalosti a zkušenosti, aby ji mohl provádět sám. Je tedy jasné, že budeme muset zavolat odborníka, a ten bude chtít peníze.

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, zatím se domácí elektrocentrály rozhodnÄ› nevyplatí.