První auto


Vzpomínáte si jeÅ¡tÄ› na svůj první automobil? Když já takhle o tom pÅ™emýšlím, tak samozÅ™ejmÄ› vím, že jsem mÄ›la krásný Äervený favorit. Musím ale uznat, že dříve, kdo mÄ›l Äervený favorit, tak byl opravdový borec. Protože Äervený favorit dříve mívali jenom ti zaÄáteÄníci, kteří nÄ›co znamenali. A já si vzpomínám, že když jsem potom od dÄ›deÄka dostala Äerveného favorita, že jsem byla opravdu v sedmém nebi. DÄ›deÄek si favorita vážil. A já jsem si ho přála a ani jsem netuÅ¡ila, že bych ho nÄ›kdy mohla dostat, protože dÄ›deÄek ho mÄ›l už asi Å¡est let a opravdu hodnÄ› si ho cenil.

Starý dobrý favorit.

Takže mi bylo úplnÄ› jasné, že já tento krásný Äervený favorit od dÄ›deÄka nedostanu. A vážnÄ› jsem tomu nemohla uvěřit do poslední chvíle. A sice ano, když mi dÄ›deÄek potom dával takový malý dárek v malé krabiÄce, tak když jsem krabiÄku rozdÄ›lala, byla jsem úplnÄ› napnutá a Äekala jsem, co tam asi tak bude. Když jsem potom otevÅ™ela krabiÄku, tak jsem tam uvidÄ›la krásné malé klíÄky. JeÅ¡tÄ› chvíli mi to jeÅ¡tÄ› nedocházelo, že by to mohly být klíÄky od Äerveného favorita, jenomže potom mÄ› to trklo a Å™ekla jsem si, že urÄitÄ› by to mohli být klíÄky od favoritu. A svÄ›te div se, bylo to tak! Byla jsem opravdu nadÅ¡ená.

Každý chce silné auto.

DÄ›deÄkovi jsem skoÄila kolem krku a Å¡tÄ›stí mi ukápla slziÄka, byla jsem tak nadÅ¡ená že i dokonce moje máma musela breÄet, protože jsem mÄ›la takovou radost, že to ani nejde popsat. A v dneÅ¡ní dobÄ› asi pochybuji, že by mÄ›l nÄ›kdo velikou radost, kdyby dostal Äerveného favorita anebo jakéhokoliv auto, které v té dobÄ› bylo velice populární. myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› každý chce nÄ›jaké silné auto, a to nejlépe znaÄky BMV nebo Audi. Myslím si, že tohle jsou sice skvÄ›lá auta, ale jsou také drahá a podle mého názoru takhle pro zaÄáteÄníka mít nÄ›jaké silné a drahé auto je podle mÄ› úplnÄ› zbyteÄné. Nikdy nevíte, co se stane. Já si myslím, že aspoň dva roky potom, co ÄlovÄ›k řídí a je vyježdÄ›ný, tak by si klidnÄ› mohl potom pořídit lepší auto, ale záleží samozÅ™ejmÄ› na vás samotných.