Platební terminály ještě nemají všichni

I když je tedy velkým trendem platit bezkontaktně a Češi si na to velmi rychle zvykli, není výjimkou, že menší provozovny, řemeslníci a živnostníci tuto variantu platby stále nemohou nabídnout. Ve velkých obchodech je platba kartou naprostým pravidlem, ale u menších firem je stále ještě potřeba platit hotově.
peněženka na kreditky
Díky Mladé Frontě Dnes je k dispozici průzkum, který se ptal více než čtyř set malých a středních podniků a jejich zástupců na možnost zavedení platebního terminálů. Více než tři čtvrtě z těchto menších a středních firem však o zavedení digitálních plateb ani neuvažuje. Většinou však nejde o to, že by chtěly mít peníze výhradně v hotovosti, ale většina transakcí, které provádí probíhá právě za užití převodů na účty.
Druhým důvodem, který byl na základě zmíněného průzkumu zjištěn, je, že tyto společnosti mají spočítáno, že provoz terminálu je pro ně příliš drahý.
Dost na tom, že musí platit poplatky, kterými se snižuje již tak malá marže na službách a zboží. Tyto poplatky často tvoří téměř celou marži, tím pádem firmy nic nevydělají a jediný, kdo na zavedení terminálu vydělá je ten, který terminál poskytuje.
Z malých podnikatelů, kteří se průzkumu zúčastnili využívá platební bránu pouze osmnáct procent a pouze dalších pět procent uvažuje o tom, že by si tuto variantu pro platby zavedly.
Jediným důvodem pro to, aby si společnost tuto technologii pořídila, je, že si to často přejí zákazníci, kteří jsou již právě zvyklí platit bez hotovosti v ruce. Samozřejmě částečně rozhodování také ovlivňuje, že placení je takto rychlejší a platby se mnohem snáz evidují i pro účely vedení účetnictví.
terminál na platby
Samozřejmě na miskách vah také bezhotovostní platba může zahrát roli v tom smyslu, že zaměstnanci nemusí přijít do kontaktu s hotovými penězi, tudíž nenesou takovou zodpovědnost a na druhou stranu je zaměstnavatel v podstatě mnohem snadněji může zkontrolovat. Kontrola vynaložených výdajů díky digitální platbě je zde i pro zákazníka, který si snadno později na svém účtu může platbu ověřit.