Firma a její prostředí nebo teritorium

Ano existují takové firmy, které objímají celý svět, avšak mnohem častější jsou lokální výrobci, nebo ti, co se zaměřují jen na určité země, části kontinentu a podobně. Pokud chceme využít proces strategického marketingového managementu a použít proces strategické marketingové analýzy SBU, pak se v rámci analýzy zaměřujeme na tyto oblasti:
–          Demografické a socio-kulturní prostředí: sledujeme spotřebitele a jeho chování při nákupu při provádění změn, to vše je odvislé od
o   Velikosti populace: čím větší, tím větší možnosti samozřejmě
o   Geografické rozmístění a mobilita populace: takže pokud zavedete změnu dovoz do domu, zareaguje na to spotřebitel zvýšenou poptávkou?
o   Míra a struktura zaměstnanosti: kde jsou nezaměstnaní, tam většinou není dost peněz na nakupování, obvykle
o   Věková a vzdělanostní struktura: čím vzdělanější populace, tím vybíravější by měla být ohledně toho, co si kupuje a spotřebitel tak má vyšší nároky
o   Sociální a kulturní úroveň, uznávané hodnoty a životní styl: je rozdíl, když se něco pokusíte prodávat v Evropě nebo Indii, lidé mají jiné hodnoty a požadavky a nespokojí se obvykle s tím samým
hladina akustického tlaku
–          Makroprostředí státu: je důležité, jestli obchodujete ve státě se stabilní hospodářskou a politickou situací a kde mají obyvatelé vysoké příjmy a mohou si toho hodně dovolit. To všechno se můžeme dozvědět z omezeného druhu informací a je na nás rozhodnout se, jestli přejdeme na rizikový trh, který však nabízí velké možnosti, nebo na stabilní trh, kde si však nemůžete být jisti svým přežitím v konkurenčním boji. Sledují se tyto oblasti:
o   Hrubý domácí produkt
o   Míra inflace
o   Míra nezaměstnanosti
o   Rovnováhy platební bilance země
analytický graf

Samozřejmě si volíme, na jaký trh a do jakého typu země vstupujeme, jelikož rozeznáváme druhů zemí několik podle stavu ekonomiky a hospodaření. Dále sledujeme trendy v demografickém a socio-kulturním prostředí, které jsou důležité podle skupiny spotřebitelů, na které se zaměřujeme.

Nezařazené